Nyereményjáték


Instagram nyereményjáték szabályzat

 1. A játék elnevezése, a játék meghatározása

A játék elnevezése: Nyereményjáték A játék meghatározása: A Parev Kft. (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet. Ennek kapcsán vállalja, hogy a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon @theparev néven megtalálható. A játékban résztvevők a játék kapcsán:

 • Instagramon „Követés” (Follow) kapcsolatot alakítanak ki a Szervező @theparev  profiljával és az adott képet „Kedvelik”, és a feltételekben meghatározott módon kommentet írnak a kép alá.

A játékban részt vevők közül egy, véletlenszerűen kiválasztott (kisorsolt) játékos (továbbiakban: Nyertes) részesül nyereményben. A játékhoz az Instagramnak nincs köze, a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az Instagram a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal.

 1. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

 1. A játék időtartama

A @theparev Instagra oldlán szereplő Nyereményjáték poszt alatt felüntette időpontig sorsolásra kerül a termék.

 1. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram  felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

 1. A játékra való jelentkezés módja

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki a Parev Kft (@theparev), valamint a fotó alatt a feltételeknek meghatározott módon kommentel, Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

A nyereményjátékban minden olyan magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vesz, aki a sorsolás kezdetéig

 • a http://instagram.com linken elérhető Instagram képet „Kedveli”, kommentel alá a fent meghatározott módon, valamint a követi a Parev Kft (@theparev) hivatalos Instagram oldalát.

 

 1. Nyeremények

A nyereményjátékban az összes, az Instagram képet kedvelő, kommentelő (és „taggelő”), valamint a hivatalos Instagram oldalt követő személy között kerül kisorsolásra a nyeremény: A nyereményjáték leírásában található a nyertesk száma és nyereményük.

 1. A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

A nyereményjáték posztban szereplő időpontig.A sorsolás és a Nyertesek kiértesítése a nyereményjáték utáni következő munkanap 23:59-ig megtörténik.. A Nyertest az Instagramon keresztül üzenetben értesítem.

 1. A nyeremény átvételének feltételei

A játékban részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Parev kft.a hivatalos Instagram oldalán győzelmük esetén közzétegye a nevüket. A játékban részt vevők vállalják, hogy győzelmük esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják. 

 1. A Szervező jogai

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a Parev Kft. hivatalos Instagram oldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. A Parev Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Parev Kft. számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Parev Kft. a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

 1. Adatkezelés

A nyereményjáték során a Parev Kft. nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése az Instagram minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik.

A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: theparev@gmail.com